Yrityksen sisäinen valvonta (2. painos)

Yrityksen sisäinen valvonta (2. painos)

Normaalihinta
€79,00
Myyntihinta
€79,00
Normaalihinta
Loppuunmyyty
Yksikköhinta
kohti 
Sisältää veron.

HUOM.

Kolmas, uusittu painos on nyt saatavilla. Toinen painos on ostettavissa myös digikirjana Editan verkkokaupasta.

Yrityksen sisäinen valvonta -teos kuvaa käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti, miten organisaatio voi rakentaa sisäisestä valvonnasta itselleen merkityksellisen ja sopivan kokonaisuuden. Hyvin järjestetty sisäinen valvonta auttaa organisaatiota johtamaan toimintaansa kohti tavoitteitaan, hallitsemaan liiketoimintaansa liittyviä riskejä, suojaamaan brändiään ja näin luomaan itselleen pysyvän kilpailuedun.

 • Mistä sisäisessä valvonnassa on kyse, ja mitä vaatimuksia sen järjestämiseksi on olemassa?
 • Miten sisäinen valvonta toimii johtamisen apuvälineenä?
 • Mitkä ovat sisäisen valvonnan osa-alueet, ja miten ne voidaan konkretisoida organisaatiossa ymmärrettäviksi?
 • Miten sisäinen valvonta kannattaa huomioida organisaation eri prosesseissa? Mitkä ovat esimerkiksi osto- tai myyntiprosessin tärkeimmät kontrollit?
 • Mikä rooli johdolla, esimiehillä, työntekijöillä, sisäisellä tarkastuksella ja compliance-toiminnolla on sisäisessä valvonnassa?
 • Miten sisäisen valvonnan avulla ehkäistään ja paljastetaan väärinkäytöksiä?

Sisäisen valvonnan perustan luovat ylimmän johdon asettamat odotukset eettisesti kestävälle toiminnalle. Nämä suuntaviivat konkretisoidaan erilaisten sääntöjen ja toimintatapojen muotoon ja niiden toteutumista seurataan. Jokainen organisaatio rakentaa sisäisen valvontansa omista tavoitteistaan ja niihin kohdistuvista riskeistä käsin. Tarvitaan sekä teknisiä kontrolleja, että epäformaaleja, aineettomia kontrolleja. 

Paraskaan kontrollijärjestelmä ei ole sataprosenttinen suoja tehottomuudelle, virheille, väärinkäytöksille tai yksinkertaisesti huonoille päätöksille. Ymmärtämällä sisäistä valvontaa voi organisaatio kuitenkin onnistua löytämään itselleen sopivan tason kontrollin ja luottamuksen välillä.

Kirjassa käydään läpi mm. seuraavat teemat:

 • Sisäisen valvonnan määritelmät ja viitekehykset
 • Johdon, esimiesten ja yksittäisen työntekijän vastuu sisäisessä valvonnassa
 • Sisäisen valvonnan linkittäminen hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön
 • Yleisesti tunnetuimman sisäisen valvonnan viitekehyksen COSO 2013 mukaiset sisäisen valvonnan tärkeimmät periaatteet
 • Sisäinen valvonta käytännössä organisaation eri toiminnoissa ja prosesseissa (hankinta-, myynti-, valmistusprosessit, henkilöstöhallinto ja IT-kontrollit)
 • Sisäinen valvonta väärinkäytösten ehkäisyssä ja havaitsemisessa

Teoksen ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2012. Uudistetussa painoksessa on huomioitu COSO-viitekehykseen vuonna 2013 tehdyt uudistukset sekä viime vuosina kasvavan suosion saavuttanut kolmen puolustuslinjan malli (Three lines of defense), joka auttaa havainnollistamaan valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä rooleja ja vastuita organisaation eri toimijoiden kesken. Uusi, kolmas painos julkaistiin maaliskuun lopussa 2021.

 

Tekijä

KTT Niina Ratsulalla on yli vuosikymmenen kokemus työelämän eettisyyden kehittämisestä. Niinan perustaman Code of Conduct Companyn missiona on auttaa yrityksiä luomaan kestävät bisnesetiikan käytännöt ja vahvistamaan oikein toimimisen kulttuuria. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Niina ehti toimia 12 vuotta kansainvälisissä kehittämis- ja johtotehtävissä Nokian ja Kemiran palveluksessa, erikoistumisalueinaan eettiset- ja compliance-ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösriskin hallinta ja yritysvastuu. Niina on kokenut ja suosittu luennoitsija ja on myös kirjoittanut useita ammattijulkaisuja.